5 Hướng dẫn cơ bản để thiết lập mục tiêu bán hàng thành công

5 Hướng dẫn cơ bản để thiết lập mục tiêu bán hàng thành công

5 Hướng dẫn cơ bản để thiết lập mục tiêu bán hàng thành công

I. Mục tiêu bán hàng là gì?

Mục tiêu bán hàng là mục tiêu đặt ra cho một nhóm làm việc hướng tới. Họ giữ động lực cho các đại diện bằng cách cung cấp các mục tiêu gia tăng và khuyến khích để tập trung vào – thường là hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

II. Cách đạt được mục tiêu bán hàng

Như đã đề cập, mục tiêu bán hàng rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp – bằng cách đặt mục tiêu bán hàng, bạn sẽ có một con đường rõ ràng hơn nhiều để đạt được mục tiêu của mình. Đó là bởi vì các mục tiêu bán hàng đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm của bạn có động lực và tập trung vào việc đạt được các mục tiêu cụ thể đó.

Họ cũng cho phép nhân viên bán hàng thấy được tác động trực tiếp mà họ đang có đối với công việc kinh doanh, điều này thúc  đẩy năng lượng cho đội nhóm .

Dưới đây là một số cách khác để thiết lập mục tiêu bán hàng sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình:

#Tạo một mục tiêu chuẩn cho nhân viên

Chúng giúp bạn tạo ra các mục tiêu chuẩn có thể đạt được cho những gì đủ điều kiện là thành công trong nhóm của bạn. Ví dụ: nếu nhân viên của bạn có thể đạt được mục tiêu của họ trước thời hạn bạn đặt ra, bạn sẽ có một mục tiêu chuẩn cho những gì có thể dễ dàng đạt được trở lại trong tương lai.

#Đánh giá thành công của cá nhân và toàn đội.

Mục tiêu bán hàng cũng cho phép bạn đánh giá sự thành công của toàn bộ nhóm bán hàng của bạn và các đại diện cá nhân tạo nên nhóm. Bằng cách xem ai đã và đang không đạt được mục tiêu của họ trên cơ sở nhất quán, bạn sẽ có thể xác định xem mình có cần thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào hay không. Điều này có thể có nghĩa là điều chỉnh mục tiêu của bạn theo một cách nào đó, chẳng hạn như làm cho mục tiêu của bạn trở nên tích cực hơn hoặc ít tích cực hơn, đặt ra các loại mục tiêu mới (mà chúng ta sẽ thảo luận trong phần tiếp theo) hoặc thực hiện mục tiêu của bạn theo một cách khác .

III. Cách thiết lập mục tiêu bán hàng 

 • Chọn loại mục tiêu bạn sẽ đặt.
 • Thực hiện mục tiêu của bạn THÔNG MINH.
 • Chia sẻ và thực hiện  các mục tiêu bán hàng
 • Theo dõi tiến trình mục tiêu của bạn.
 • Liên tục đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu của bạn theo thời gian.

1. Chọn loại mục tiêu bạn sẽ đặt.

Bước đầu tiên trong quá trình thiết lập mục tiêu bán hàng cho nhóm của bạn là để xác định mà mục tiêu mà bạn muốn tập trung vào. Khi quyết định (các) mục tiêu bạn muốn tập trung vào, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau. Những điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh mục tiêu bán hàng cho phù hợp với công ty, nhu cầu và nhóm cụ thể của bạn.

 • Sản phẩm hoặc dịch vụ nào đang được bán?
 • Nguồn lực của tôi là gì? (ví dụ: số đại diện làm việc và bất kỳ công cụ nào khác mà đại diện của tôi có quyền truy cập)
 • Đối tượng mục tiêu của chúng tôi là ai và ai là người mua của chúng tôi ?
 • Mức độ thực tế của những mục tiêu này (trên cơ sở cá nhân và toàn đội) như thế nào?
 • Mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp là gì và làm thế nào chúng ta có thể sắp xếp các mục tiêu của nhóm mình với chúng?

2. Thực hiện mục tiêu của bạn THÔNG MINH.

Tiếp theo, hãy đảm bảo rằng các mục tiêu bạn đặt ra là THÔNG MINH – nghĩa là chúng cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn. Bằng cách này, mục tiêu của bạn – bất kể chúng tập trung vào điều gì – sẽ cụ thể và phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ: hãy xem ví dụ về mục tiêu hoạt động từ trên và suy nghĩ về nó ở định dạng SMART.

Mục tiêu: Tăng số lượng đại diện cuộc gọi điện thoại hàng ngày với khách hàng tiềm năng

Cụ thể: Bạn muốn tăng số lượng đại diện cuộc gọi điện thoại hàng ngày với khách hàng tiềm năng. Để làm được điều này, hãy trình bày các cách giúp quản lý thời gian của đại diện và đảm bảo họ có các công cụ cần thiết để tăng số lượng cuộc gọi trong khi cảm thấy được hỗ trợ.

Có thể đo lường: Tăng số lượng đại diện cuộc gọi điện thoại hàng ngày với khách hàng tiềm năng lên hai .

Có thể đạt được: Tháng trước, các đại diện đã tăng số lượng cuộc gọi điện thoại hàng ngày của họ với khách hàng tiềm năng lên một .

Có liên quan: Bằng cách tăng số lượng đại diện cuộc gọi điện thoại hàng ngày có khách hàng tiềm năng, bạn sẽ cải thiện cơ hội hoàn thành nhiều giao dịch hơn và tăng doanh thu

Thời hạn: Đến cuối tháng.

Mục tiêu THÔNG MINH: Vào cuối tháng, bạn sẽ thấy số lượng giao dịch đã đóng (và hy vọng là doanh thu) tăng lên, bằng cách tăng hai lần số đại diện cuộc gọi hàng ngày có khách hàng tiềm năng.

3. Chia sẻ và thực hiện các mục tiêu bán hàng của bạn.

Khi bạn đã xác định mục tiêu của mình và biến chúng trở nên THÔNG MINH, đã đến lúc chia sẻ những mục tiêu này với nhóm của bạn.

Các đại diện của bạn cần hiểu các mục tiêu mà họ phải hướng tới, lý do tại sao họ cố gắng đạt được những mục tiêu này và khung thời gian mà họ dự kiến ​​sẽ làm như vậy – nếu không, tại sao họ sẽ cảm thấy có động lực để đạt được các mục tiêu ở tất cả?

Dưới đây là một số cách để chia sẻ mục tiêu bán hàng với nhóm của bạn:

 •  Sales kits ( bộ hỗ trợ bán hàng )
 • Bài thuyết trình
 • Kiến thức cơ bản
 • Trang Web , trang Facebook , Youtube (với thông tin chi tiết về các tính năng của sản phẩm, v.v.)
 • Gặp gỡ (với các nhóm khác, những người có thể giúp các đại diện đạt được mục tiêu của họ, chẳng hạn như sản phẩm, tiếp thị hoặc hỗ trợ)

Khi bạn đã đặt ra mục tiêu, đã đến lúc thực hiện chúng. Một lần nữa, hãy đảm bảo rằng các đại diện của bạn biết thời gian mà họ dự kiến ​​đạt được những mục tiêu này, cho dù đó là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hay hàng năm.

4. Giám sát tiến trình mục tiêu của bạn.

Trong khi nhóm của bạn làm việc hướng tới các mục tiêu khác nhau mà bạn đã đặt ra, hãy đảm bảo theo dõi tiến trình mục tiêu bán hàng .

Ví dụ: nếu bạn đã thiết lập các mục tiêu hàng ngày, bạn có thể chọn kiểm tra với các đại diện vào cuối ngày làm việc để đảm bảo họ đã đáp ứng kỳ vọng.

Nếu mục tiêu mà đại diện của bạn đang hướng tới là đạt được trong một khoảng thời gian dài hơn (hàng tháng, hàng quý, v.v.), hãy theo dõi tiến trình trong suốt khung thời gian đó để đảm bảo số đại diện đang đi đúng hướng.

Theo dõi tiến trình mục tiêu cũng cho phép bạn can thiệp nếu cần. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy một đại diện riêng lẻ hoặc một nhóm đại diện sẽ không thể đáp ứng một mục tiêu cụ thể, bạn có thể can thiệp và thực hiện các điều chỉnh cần thiết (cho dù điều đó có nghĩa là điều chỉnh mục tiêu hoặc cung cấp một đại diện được đào tạo nhiều hơn hoặc một người cố vấn).

5. Liên tục đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu của bạn theo thời gian.

Đánh giá mức độ thành công của các mục tiêu bán hàng cụ thể của bạn . Bạn có thể làm điều này cho các đại diện cá nhân đã làm việc để đạt được mục tiêu, cũng như toàn bộ nhóm bán hàng.

Đánh giá mức độ thành công của các mục tiêu có nghĩa là bạn cần phải xem các mục tiêu hoạt động như thế nào đối với đại diện của bạn và liệu chúng có thực tế, hữu ích và tạo động lực hay không. Từ đó, bạn có thể quyết định xem mình có cần điều chỉnh bất kỳ mục tiêu nào trong tương lai hay không.

Đây cũng là lúc bạn có thể chia sẻ những phát hiện, chiến thắng hoặc những lĩnh vực cần cải thiện với nhóm của mình. Tổ chức các cuộc họp thường xuyên để thảo luận về những chi tiết này để đảm bảo mọi người đều ở trên cùng một trang.

Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể tự hỏi (và đại diện của bạn) để giúp bạn đánh giá mức độ thành công của các mục tiêu bán hàng:

 • Bạn đã đạt được tất cả các mục tiêu của mình chưa? Nếu không, tại sao?
 • Các đại diện có cảm thấy mục tiêu quá dễ dàng hoặc quá hung hăng không?
 • Các mục tiêu có thực tế trong khoảng thời gian mà chúng dự kiến ​​đạt được không? Tại sao hoặc tại sao không?
 • Kết quả của các mục tiêu có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh không?

 

Nguồn: Internet

Vượt Ngưỡng . Chúc Bạn thành công

Cần được tư vấn về phát triển bản thân , kinh doanh , bảo hiểm, hoạch định tài chính với thông tin chính thống, tận tâm, chuyên nghiệp
Liên hệ: Zalo 0933-126-366  Mr. Trường

 • Nội dung sưu tầm , biên tập và tổng hợp
← Bài trước Bài sau →