Khung đánh giá nhân sự kinh doanh A.S.K.C

Khung đánh giá nhân sự kinh doanh A.S.K.C

Khung đánh giá nhân sự kinh doanh A.S.K.C

A.S.K.C là mô hình được sử dụng rất phổ biến trong công các quản lý các nhân sự kinh doanh nhằm đào tạ và phát triển năng lực cá nhân.

Mô hình ASKC đưa ra 4 tiêu chuẩn chính:
Phẩm chất hay thái độ (Attiude), kỹ năng (Skill), kiến thức (Knowledges) và Sự cam kết (Commitment).

Attitude – Phẩm chất/thái độ:
Đối với sale việc tuân thủ các quy định của doanh nghiệp đặc biệt là các quy định về báo cáo rất quan trọng. Thể hiện thái độ nghiêm túc với nghề.


Skill – Kỹ năng:
Tiêu chuẩn này có ở tất cả các nghành nghề. Tuy nhiên đối với nhân viên kinh doanh , bán hàng nó thể hiện ở các chỉ tiêu về đáp ứng doanh số, khả năng thu hồi công nợ và năng lực phát triển thị trường.
Một nhân viên kinh doanh có kỹ năng tốt luôn đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và đặc biệt là có năng lực mở rộng thị trường. Tiêu chuẩn này phản ánh kỹ năng thao tác, thể hiện ngay trên những chỉ số trong quá trình làm việc.

Knowledges – kiến thức:
Ngoài được đánh giá thông qua bằng cấp liên quan, tiêu chuẩn này còn được đánh giá thông qua năng lực thu thập dữ liệu, năng lực hiểu các vấn đề, năng lực ứng dụng, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp và năng lực đánh giá. Đây là những năng lực cơ bản cho một nhân viên kinh doanh.


Commitment – Sự cam kết:
Đây là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng dành cho chuyên viên kinh doanh , bán hàng chuyên nghiệp.
Họ có cam kết với sự phát triển bản thân mỗi ngày hay không , có cam kết chịu trách nhiệm với công ty , đội nhóm , khách hàng hay không

 

Cám ơn Bạn đã ghé thăm website Vượt Ngưỡng . Chúc Bạn thành công

?Cần được tư vấn về phát triển bản thân , kinh doanh , bảo hiểm, hoạch định tài chính với thông tin chính thống, tận tâm, chuyên nghiệp
?Liên hệ: Zalo 0933-126-366  Mr. Trường

← Bài trước Bài sau →