Qùa tặng khóa huấn luyện- Chuyên gia đào tạo -  Leader Trainer K5

Qùa tặng khóa huấn luyện- Chuyên gia đào tạo - Leader Trainer K5

Chúc mừng bạn hoàn thành khóa huấn luyện Leader Trainer K5

Thân tặng bạn các món quà của lớp 

Tải tài liệu 

Chúc bạn thành công Vượt Ngưỡng 

HLV Trường Nguyễn

 

 

 

← Bài trước Bài sau →