Huấn luyện đào tạo

Công thức đào tạo C-P-Đ-T

Leader , Lãnh đạo rất giỏi về chuyên môn . Tuy nhiên khi đào tạo , thì lại chưa được thu hút , truyền cảm...